Shëndeti mendor

 

 
 

Çfarë përfshin?

 
Përfshin aspektin tonë emocional, psikologjik dhe mirëqenien tonë sociale. Ai përcakton si ne përballemi me stresin, si sillemi me të tjerët dhe si marrim vendimet në jetën e përditshme.
 
 
 

Specialistë të dedikuar

 
Jemi të angazhuar për të siguruar trajtimin dhe mbështetjen më të mirë, duke ju ndihmuar të kapërceni problemet tuaja të shëndetit mendor që mund t'ju shkaktojnë humbjen e mirëqenies së përditshme në shoqëri, në punë apo familje.
 
 
 

Vlerësim për çdo moshë

 
Proces vlerësimi nga një ekip specialistësh, ku analizohet me detaje zhvillimi psikomotor dhe më gjerë. Ne ndihmojmë fëmijët dhe të rinjtë të arrijnë sukses në jetën e tyre duke ndihmuar në rritjen e aftësisë së tyre përshtatëse përgjatë etapave të rritjes.
 
 
 
 
 
 
 
Vlerësim i zhvillimit nga 0-9 vjeç
 
Ky proces vlerësimi kryhet nga një ekip specialistësh, ku analizohet me detaje zhvillimi (tërë aspektet e zhvillimit psikomotor dhe të atij global), shkaqet psikologjike, biologjike, mjekësore e sociale që mund të kenë kontribuar në shfaqjen dhe mbajtjen e shqetësimit psikologjik.

Vlerësimi nga psikiatri ndodh së bashku me prindërit dhe fëmijët, çka e bën atë një proces bashkëpunimi, që çon shëndetshëm drejt zgjidhjes së shqetësimit.
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlerësim nga 10-18 vjeç
 
Kjo konsultë vlen për të gjithë ata që hasin probleme emocionale, të sjelljes apo të zhvillimit.

Konsulta është një proces vlerësimi që analizon me detaje elementet e statusit mendor të fëmijës apo adoleshentit, duke identifikuar shkaqet psikologjike, biologjike, mjekësore e sociale që mund të kenë kontribuar në shfaqjen dhe mbajtjen e shqetësimit psikologjik.

Vlerësimi nga psikiatri ndodh së bashku me prindërit dhe fëmijët, çka e bën atë një proces bashkëpunimi, që çon shëndetshëm drejt zgjidhjes së shqetësimit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulta për adoleshentë dhe të rritur
 
 
 
 
 
Kur duhet të kërkoni ndihmë?
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Sonila Tomori
 

Dr. Sonila Tomori

 
 
 
 

Dr. Besmira Zenelaj

 
 
 
 
Prof.Dr.Areil Como
 

Prof. Dr. Ariel Çomo