A kanë qenë të pranishme këto sjellje tek fëmija juaj për periudhën e gjashtë muajve të fundit si në shtëpi, kopësht apo shkollë?

 
 
Fëmija nuk mund të qëndrojë në karrige dhe përdridhet e vërtitet, kur përpiqet të qëndrojë ulur.
 
 
 
 
Turret nëpër dhomë pa ndonjë qëllim të dukshëm.
 
 
 
 
E folura është e zhvilluar mirë, por fëmija nuk mund të jetë pjesë e bisedës; ai ndërpret ose i del përgjigja përpara se të ketë mbaruar pyetja dhe dështon të ketë vëmendje në atë që i është thënë.
 
 
 
 
Temat e bisedave mund të ndryshojnë menjëherë. Fëmija mund të duket i papjekur, ose larg asaj që pritet për moshën e tij.
 
 
 
 
Humori mund të jetë i paqëndrueshëm, deri në ‘shpërthime verbale’ ose kriza inati
 
 
 
 
Ankthi, frustrimi dhe axhitimi janë të zakonshëm.
 
 
 
 
Fëmija duket i ‘karikuar’ për të lëvizur, ose për të folur pa pushim dhe duket se ka pak kontroll mbi lëvizjet apo të folurën.
 
 
 
 
Përpjekja për të tërhequr vëmendjen e fëmijës, ose për ta riorientuar atë në një drejtim tjetër, mund të ndeshë në rezistencë ose të shkaktojë inat.
 
 
 
 
Sa vjeç është fëmija?
 
 
 
 
Çfarë gjinie është fëmija?
 
 
 
*