Neurologjia

 

 
 

Sëmundjet neurologjike

 
600 është numri i sëmundjeve neurologjike, të cilat të pa trajtuara, shkaktojnë pasoja të rënda mbi shëndetin.
 
 
 

Eksperienca shumë vjeçare

 
Eksperienca ndihmon në përcaktimin e saktë të diagnozës dhe është thelbësore për vendimet mbi trajtimin adekuat.
 
 
 

Bashkëpunim me fizioterapistë

 
Bashkëpunim me fizioterapistët, specialistët logoped, nutricionistët dhe neuropsikiatrët, për të siguruar rezultatet më të mira për pacientin.
 
 
 
 
 
 
 
Konsulta neurologjike
 
Vizita klinike neurologjike është e mirë strukturuar duke nisur nga bashkëbisedimi me mjekun, ku pacienti ka mundësi të shprehë gjithë shqetësimet dhe simptomat e tij. Kjo pasohet me ekzaminimin fizik të pacientit ku vëmendje të veçantë i kushtohet vlerësimit te sistemit nervor.

Në rast nevoje, për përcaktimin e diagnozës, vizita klinike mund të shoqërohet me teste imazherike ose laboratorike të cilat ndihmojnë në vendosjen përfundimtare të diagnozës dhe më pas në përcaktimin e trajtimit.

Në përfundim të vizitës klinike, pacienti do të marrë dhe rekomandimet e nevojshme për stilin e jetesës dhe rekomandime në rast nevoje për rehabilitim psikomotorr.

 
 
 
 
 
 
 
Konsulta neurofiziologjike
 
Specialistët tanë punojnë me teknologji bashkëkohore për të përcaktuar diagnozën e saktë të çrregullimeve neurologjike. Eksperienca e pasur e ekipit të neurologjisë, e kombinuar me testet e shpejta të laboratorit, siguron një shërbim cilësor.

Testet neurofziologjike përfshijnë:

  • Elektroencefalogram (EEG)
  • EEG rutinë
  • EEG e zgjatur
  • Elektromiografia (EMG)
  • Elektroneurografia (ENG)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konsulta neuro-rehabilitimi
 
 
 
 
 
Konsultë për opinion të dytë
 
 
 
 
 
 
 
Vlerësimi neurologjik në banesë
 
 
 
 
 
Këshillim për familjarët
 
 
 
 
 
Dr. Drini Dobi