Nëse jeni diagnostikuar me një fibroadenome, nuk duhet të frikësoheni. Nuk është kancer. Këto formacione janë ndër sëmundjet më të shpeshta beninje të gjirit. Në shumicën e rasteve ato mund të reduktohen dhe zhduken pa nevojën e ndërhyrjeve mjekësore. Çfarë janë fibroadenomat? Fibroadenomat ...