Niveli i ulët i kolesterolit LDL (lipoproteina me dendësi të ulët) është i lidhur me riskun e ulët për infarkt dhe ishemi cerebrale. Shpesh jemi mësuar të shqetësohemi vetëm për vlerat e larta të LDL-së. Por ç`ndodh në vlerat e ulëta të saj? Një studim i ri ka treguar se gratë me nivel LDL 70mg/...