Ka më shumë se 100 shkaqe për dhimbjen e kokës dhe më e studiuara e më e rëndësishmja prej tyre është migrena. Migrena është më e zakonshme të gratë dhe ka një komponent të fortë gjenetik. Migreina është një crregullim kompleks i karakterizuar prej episodeve të përsëritura të dhimbjes së kokës, ...