Çfarë është epilepsia? Epilepsia është një sëmundje kronike që karakterizohet nga atake të përsëritura. Ataket shkaktohen nga ndryshime në funksionimin e trurit si pasojë e shkarkimeve elektrike jo normale ose të tepëruara nga qelizat e trurit.Janë disa lloje atakesh epileptike, ...