Shenjat e para të sëmundjes së Parkinsonit mund të shfaqen shumë më para dridhjeve (tremorit). Shumë njerëz mund të arrijnë të dallojnë stadet e vonshme të sëmundjes së Parkinsonit – siç janë tremori dhe lëvizjet e pakoordinuara. Por kjo sëmundje është e vështirë të diagnostikohet në fazat e ...