Cerebelumi luan një rol të gjithanshëm, duke dhënë ndihmesën e tij në të pesë shqisat tona, ashtu sikurse edhe në perceptimin e dhimbjes, lëvizjen, mendimet dhe emocionet. Kur ne themi që dikush ka mëndje të mprehtë, kjo pjesërisht mund të jetë falë zgjerimit që ka pësuar cerebelumi ynë, në ...