Mitet dhe keqkuptimet më të shpeshta për kancerin.Disa ide popullore janë të njohura mbi shkaqet dhe përhapjen e kancerit. Edhe pse shkencërisht të gabuara, ato shpesh bëjnë kuptim, kryesisht nëse janë të bazuara në teori të vjetra popullore. Por koncepte të gabuara mbi kancerin shpesh mund të ...