Të gjithë burrat që bëjnë kontroll të përvitshëm të prostatës janë të qartë se nëse diçka nuk shkon në ekzaminim fizik duhet t`i nënshtrohen një analize laboratorike. Një tjetër opsion është kryerja e biopsisë, por analiza laboratorike që mat nivelin e PSA-së është jo invazive dhe më e thjeshtë....