Si çdo pjesë tjetër e trupit, edhe truri mund të zhvillojë tumor - i cili ndodh kur një qelizë rritet pa kontroll dhe formon një masë solide. Meqenëse truri ka shumë lloje të ndryshme qelizash, edhe llojet e tumoreve mund të jenë të ndryshme. Disa mund të jenë kancer e të tjera jo. Disa rriten më ...