Kimioterapia dhe rrezatimi janë modalitete të trajtimit të kancerit, të cilat eliminojnë qelizat kanceroze. Megjithatë, përgjatë këtij procesi, ato njëkohësisht dëmtojnë edhe qelizat e shëndosha. Qelizat e shëndosha më shpesh të prekura janë ato shtresave mbrojtëse si mukoza e gojës ose traktit ...