Në vitin 2012, pak ditë pas lindjes së fëmijës së saj të tretë, Katie Rich filloi të kishte dhimbje të forta nën brinjën e djathtë. Kur i tregoi mjekut në kontrollin pas lindjes, mjeku mendoi se dhimbja mund të ishte lidhur me kolecistën.Në fakt, një eko abdominale evidentoi një njollë sa një ...