Biopsia e gjirit është një procedurë gjatë së cilës merret një mostër indi nga gjiri dhe dërgohet në një laborator anatomo-patologjik për të kryer teste të tjera diagnostikuese.Biopsia e gjirit është një mënyrë për të vlerësuar zona të dyshimta në gji dhe për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me një ...