Biopsia është një test i cili përdoret për të kontrolluar për shenja të sëmundjes. Mjeku merr një mostër të vogël të indeve ose qelizave nga një zonë e trupit ku mund të keni kancer, infeksion ose një problematikë tjetër shëndetësore. Mostra dërgohet në një laborator ku shihet për qeliza të cilat  ...