Diagnostika

 
 
Diagnostikimi i kancerit të mushkërisë bëhet me anë të testeve imazherike, citologjisë së sputumit dhe biopsisë.
 
 
 

Trajtimi

 
 
Trajtimi i kancerit të mushkërisë mund të bëhet me disa modalitete të ndryshme si kirurgjia, radioterapia, kimioterapia, terapitë e targetuara dhe imunoterapia.
 
 
 

Teste gjenetike

 
 
Analizat gjenetike dhe biomarkerat në kancerin e mushkërisë janë të rëndësishme për përcaktimin e trajtimit adekuat. Këto analiza mund të kryhen në materialin bioptik (ind tumoral) ose në gjak (biopsi likuide).
 
 
 

Ndjekje periodike

 
 
Kontrollet periodike në kancerin e mushkërisë janë të rëndësishme si për monitorimin e trajtimit dhe për minimizimin e efekteve anësore nga trajtimi dhe identifikimin në kohë të një rekurrence të mundshme të sëmundjes.
 
 
 
 

 
 
 

 
Testet gjenetike luajnë një rol të rëndësishëm në diagnostikimin dhe trajtimin e kancerit të mushkërisë. Këto teste shërbejnë për identifikimin e disa mutacioneve gjenetike, që i mundësojnë qelizës kanceroze rritjen dhe zhvillimin.

Lexo më shumë...

 
 
 
 
 
 

Kërko një konsultë

 

 
Kërko një konsultë me mjekun onkolog në MIA Clinic për përcaktim diagnoze, analiza gjenetike, trajtim, ndjekje në vazhdim ose mbështetje psiko-sociale.