Gjinekologjia

 

 
 

Kur duhet konsultë gjinekologu?

 
Konsulta me gjinekologun rekomandohet një herë në vit për kontroll rutinë dhe sa herë keni simptoma që ju shqetësojnë.
 
 
 

Nga cila moshë?

 
Rekomandohet që vizitat e gjinekologut të fillojnë nga mosha 13 deri në 15 vjeç. Ndërtimi i marrëdhënies me gjinekologun e bën një vajzë ose grua më të sigurt për të bërë pyetje dhe për të ndarë shqetësimet e tyre me mjekun.
 
 
 

Kontrolli vjetor

 
Në kontrollin vjetor kryhet vizita gjinekologjike, ekzaminime depistuese e analiza sipas rastit dhe imunizim sipas moshës.
 
 
 
 
 
 
Çfarë përfshin check-up gjinekologjik?
 

  1. Vizitë gjinekologu
  2. Eko pelvike
  3. Pap Test

 
 
 
 
 
 
 
 
Takim për opinion të dytë
 
Opinioni i dytë në lidhje me diagnostikimin dhe planin e trajtimit të sëmundjes, do të mundësojë të bëni një zgjedhje të mirë informuar.

Vendimet mbi shëndetin janë më të rëndësishmet, ndaj opinioni i një mjeku tjetër mund të jetë thelbësor për të t'ju qartësuar mbi këtë vendimmarrje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ndjekje në vazhdim
 
 
 
 
 
Si të caktoni një takim?