Pyetësor për vlerësimin e dhimbjeve të kokës.

 
 
A keni patur dhimbje koke mbi dy herë në javë në muajin e fundit?
 
 
 
 
A keni patur dhimbje koke që nuk ju është qetësuar pas përdorimit të një ose disa preparateve OTC (qetësues), rekomanduar nga një këshillues shëndeti (mjek, farmacist, infermier)?
 
 
 
 
A keni patur dhimbje koke që ju ka kushtëzuar në aktivitet e jetës së përditshme?
 
 
 
 
A ju ka dalë gjumi natën nga një dhimbje e fortë koke, apo jeni zgjuar në mëngjes me dhimbje të fortë koke?
 
 
 
 
A keni patur dhimbje rënduese pas koke me përhapje në qafë?
 
 
 
 
(Për femrat) A keni dhimbje koke para ciklit menstrual?
 
 
 
 
(Për meshkujtë) A keni dhimbje koke pas aktit seksual?