Seminar: Dhimbja si ankesa më e shpeshtë

 
Tirana, 08 Shkurt 2020
9:00 – 15:00

Objektivat
:

Menaxhimi i dhimbjes po pëson ndryshime madhore si rezultat i zhvillimeve terapeutike, ndërgjegjësimit ndaj kujdesit shëndetësor dhe përdorimit të opiodëve.

Qëllimi i këtij seminari është të promovojë më së mirë konceptin e patofiziologjisë së dhimbjes akute dhe kronike, te rrisë njohuritë mbi dhimbjet kronike somatike dhe neuropatike. Gjithashtu do të trajtohen në mënyrë kritike mënyrat e përdorura në diagnostikimin dhe menaxhimin e dhimbjes.

Informacione të përditësuara mbi dhimbjen të përcjella me:

  • Prezantime sipas udhëzuesve bashkëkohorë të menaxhimit të dhimbjes

  • Lektorë të mirënjohur të fushës

  • Aktivitete ndërvepruese me ekspertët e menaxhimit të dhimbjes

  • Prezantim të rasteve klinike dhe diskutim mbi praktikën mjekësore të përditëshme
 


Kush mund të regjistrohet?


  • Mjek familje
  • Mjek specialist
  • Infermier
  • Student mjekësie
 
 
 

Si mund të regjistroheni?

Plotësoni formularin e regjistrimit duke klikuar në Regjistrohu.
Regjistrimi - 2000 Lekë
Numri maksimal i pjesëmarrësve: 30
Eventi në proces akreditimi nga QKEV.
 
 

Çfarë përfshihet në regjistrim?


Certifikata e regjistrimit
Materiale didaktike mbi temën
Pushimet e kafes
 

Adresa:

MIAClinic – Rr. Shkelqim Fusha, Godina Nr.8. Kati 3. Tirane.